SUMMARY SACHIN CRICKET CLUB 12-12-2020

1st Match : BIT(ME) vs. BIP (B.Pharm & D.Pharm)

Winner : BIT ME

Man of the match : Kishan Vishwakarma

S.N.

BIT  ME

Roll No.

S.N.

BIP (B.Pharm & D.Pharm)

Roll No.

1

Raju Singh

1752540078

1

Arunendra Pal

11

2

Anshuman Tiwari

1752540023

2

Fisal Khan

40

3

Rampravesh Yadav

1752540080

3

Vinod Kumar

21

4

Suraj Yadav

1752540110

4

Abhay Kumar

24

5

Dipu Gond

1752540044

5

Aditya Kuamr

61

6

Kishan Vishwakarma

1752540004

6

Karan Maurya

13

7

Abhishek Shukla

1852524004

7

Akash Kumar Yadav

27

8

Yash Jaiswal

1852540123

8

Ashwani Mishra

14

9

Subham Singh

1752540105

9

Arif Ansari

29

10

Akash Singh

1852540012

10

Amit Chaurasiya

24

11

Suraj Kuamr

1905250400102

11

Ram Kishor

34

12

Devanand

1905250400046

12

Vikas Shukla

1909320500054

 

2nd Match : BIT (CS/IT) vs. BPC (ME)

Winner : BIT (CS/IT)

Man of the match : Subham Jha

S.N.

BIT (CE)

Roll No

S.N.

BPC (ME)

Roll No

1

Bilal Khan

1752513015

1

Ritesh Yadav

45

2

Pratim Sharma

1852513015

2

Brijesh Kuswaha

09

3

Rajesh Kumar

1852510035

3

Prince Yadav

24

4

Suraj Sahani

1852510052

4

Vikas Yadav

51

5

Sahil Pandey

1905250100041

5

Aman Sharma

07

6

Shailesh Prajaparti

1905250100045

6

Siddharth Pandey

44

7

Gorakh Yadav

1905250100020

7

Manish Tripathi

30

8

Abhishek Mishra

1905250130002

8

Naushad Alam

35

9

Abhishek Nishad

1905250100002

9

Samshir Alam

43

10

Subham Jha

1905250100050

10

Ankit Singh

11

11

Bobby Singh

1905250130017

11

Gaurav Kumar

60

12

Krishna Gupta

1905250100026

12

Brijesh Kumar Nishad

21